Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Εγκατάσταση της εφαρμογής σε κινητό Blackberry Βρείτε μας στο Facebook

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

Χρήση του εντομοκτόνου PYRIFOS 48 EC

PYRIFOS 48 EC

Chlorpyrifos 48%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 54.1%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ:

Δόσεις σκευάσματος

Κολεόπτερα - Σκαθάρια (Carabidae)
Σιδηροσκούληκα (Agriotes sp.)
Προσάγγουρας (Gryllotalpa sp.)
Ζάμπρος (Zabrus tenebrioides)
100 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Κολεόπτερα - Σκαθάρια (Carabidae)
Σιδηροσκούληκα (Agriotes sp.)
Προσάγγουρας (Gryllotalpa sp.)
Ζάμπρος (Zabrus tenebrioides)
1000Κυβ.εκ. (ml) στα 500 λίτρα νερου
(για 50 λίτρα νερου / στρέμμα)
200Κυβ.εκ. (ml) στα 100 λίτρα νερου
(για 50 λίτρα νερου / στρέμμα)
30Κυβ.εκ. (ml) στα 15 λίτρα νερου
(για 50 λίτρα νερου / στρέμμα)
80-130 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
800-1300Κυβ.εκ. (ml) στα 500 λίτρα νερου
(για 50 λίτρα νερου / στρέμμα)
160-260Κυβ.εκ. (ml) στα 100 λίτρα νερου
(για 50 λίτρα νερου / στρέμμα)
24-39Κυβ.εκ. (ml) στα 15 λίτρα νερου
(για 50 λίτρα νερου / στρέμμα)
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Έντομα,
Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Πριν τη σπορά ή φύτεμα. Ομοιόμορφο ψεκασμό και ενσωμάτωση στα 5-10 εκ. ΔΟΛΩΜΑΤΑ: Για την καταπολέμηση: Κοφτοσκούληκο (Agrotis spp.) & Πρασάγγουρα (Gryllotalpa spp.). ΔΟΣΗ: 100 κ.εκ./στρέμμα με 3 κιλά πίτουρα σε ένα λίτρο νερό με διασκορπισμό
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: Δεν ορίζεται βάση του χρόνου εφαρμογής
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής.
Τρόπος Εφαρμογής: -Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος μέχρις απορροής.
-Ψεκασμοί εδάφους και ενσωμάτωση.
-Δολώματα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείται.
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Πλύση στομάχου με διάλυμα γαλακτο-αλβουμίνης εάν η περιεκτικότητα του χαλκού στο αίμα είναι υψηλή χρησιμοποιείστε χηλικούς παράγοντες, πεκιλαμμίνη εάν είναι δυνατή η προσπέλαση δια στόματος ή CaEDTA ενδοφλεβίως και ΒΑL ενδομυϊκώς. Κατά τα λοιπά εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777
Συνθήκες εφαρμογής: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείται. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό. P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Πλύση στομάχου με διάλυμα γαλακτο-αλβουμίνης εάν η περιεκτικότητα του χαλκού στο αίμα είναι υψηλή χρησιμοποιείστε χηλικούς παράγοντες, πεκιλαμμίνη εάν είναι δυνατή η προσπέλαση δια στόματος ή CaEDTA ενδοφλεβίως και ΒΑL ενδομυϊκώς. Κατά τα λοιπά εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777
Συνδυαστικότητα (σύμφωνα με άλλα σκευάσματα της ίδιας δραστικής σύνθεσης και μορφής):
Δε συνδυάζεται με πολύ αλκαλικά σκευάσματα, όπως θειασβέστιο και βορδιγάλειο πολτό.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό: Φιάλες /Μπιτόνια 100 κ.εκ., 150 κ.εκ., 200 κ.εκ., 250 κ.εκ.,
300 κ.εκ., 350 κ.εκ., 500 κ.εκ., 750 κ.εκ., 1 λίτρο, 1.5 λίτρο, 2 λίτρα, 2.5 λίτρα,
3 λίτρα, 3.5 λίτρα, 4 λίτρα, 5 λίτρα, 10 λίτρα και 20 λίτρα. Πλαστικό τύπου COEX.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Παλιές δραστικές ουσίες, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη στο Παράρτημα 1 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ
Λήξη έγκρισης: 30/06/2010

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS02+GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
Dow Agrosciences LLC (Indianapolis)
9330 Zionsville rd.
IN 46268 - 1054
Indianapolis
USA
TEL: (317) 3374846
e-mail: atborucki@dow.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Κ&Ν ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΙΝΔΟΣ
57022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
TEL: 2310 568771
FAX: 2310 798423
e-mail: l.vellis@efthymiadis.gr; info@eftymiadis.gr