Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Εγκατάσταση της εφαρμογής σε κινητό Blackberry Βρείτε μας στο Facebook

CRUISER 350 FS

Thiamethoxam 35%

Πυκνό εναιώρημα για επένδυση σπόρων (FS) / Βοηθητικές ουσίες: 69.48%


Οδηγίες εφαρμογής για ΠΑΤΑΤΕΣ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΝΔΥΛΩΝ):

Δόσεις σκευάσματος

Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata)
14.3-20 γραμμάρια στά 100 κιλά σπόρου
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Επένδυση κονδύλων με εμβάπτιση & ψεκασμό
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: δεν έχει εφαρμογή
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των νεονικοτινοειδών για επένδυση κονδύλων πατάτας. Καταπολεμά έντομα εδάφους και φυλλώματος στα πρώτα στάδια ανάπτυξης τις καλλιέργειας της πατάτας. Αντιδρά με την πρωτείνη των νικοτινικών υποδοχέων της ακετυλονοχολίνης που υπάρχουν στις νευρικές συνάψεις του κεντρικού συστήματος των εντόμων.
Τρόπος Εφαρμογής: Στον πατατόσπορο η εφαρμογή γίνεται με εμβάπτιση σπόρου ή ψεκασμό του, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε επίπεδο παραγωγού όταν υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμός. Ο όγκος του διαλύματος για την επένδυση σπόρου πρέπει να είναι 1λ/100 κιλά σπόρου.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Τα βαρέλια των 200 λίτρων να επιστρέφονται στον κάτοχο της έγκρισης.
1.Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της αναμενόμενης προσβολής και της διάρκειας προστασίας.
Κείμενο για το σακί με το τελικό προϊόν (επενδεδυμένος σπόρος):
-Ο σπόρος είναι επενδεδυμένος με το σκεύασμα CRUISER 350 FS.
-Η μεταχείριση του σάκου πρέπει να γίνεται με προσοχή κατά τη μεταφορά ή φόρτωση και αποθήκευση.
-Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία επένδυσης των σπόρων:
Οι επενδεδημένοι σπόροι πρέπει να ελέγχεται για την αντοχή στην τριβή.
-Η σπορά των επενδεδυμένων σπόρων ΔΕΝ πρέπει να γίνεται από πνευματικές σπαρτικές μηχανές υποπίεσης. Αυτές οι πνευματικές σπαρτικές μηχανές υποπίεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν εφαρμοστεί στην σπαρτική το κατάλληλο εξάρτημα εκτροπής της σκόνης (εκτροπή προς την επιφάνεια του εδάφους ή μέσα σε αυτό).
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της αναμενόμενης προσβολής και της διάρκειας προστασίας. Κείμενο για το σακί με το τελικό προϊόν (επενδεδυμένος σπόρος): -Ο σπόρος είναι επενδεδυμένος με το σκεύασμα CRUISER 350 FS. -Η μεταχείριση του σάκου πρέπει να γίνεται με προσοχή κατά τη μεταφορά ή φόρτωση και αποθήκευση. -Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία επένδυσης των σπόρων: Οι επενδεδημένοι σπόροι πρέπει να ελέγχεται για την αντοχή στην τριβή. -Η σπορά των επενδεδυμένων σπόρων ΔΕΝ πρέπει να γίνεται από πνευματικές σπαρτικές μηχανές υποπίεσης. Αυτές οι πνευματικές σπαρτικές μηχανές υποπίεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν εφαρμοστεί στην σπαρτική το κατάλληλο εξάρτημα εκτροπής της σκόνης (εκτροπή προς την επιφάνεια του εδάφους ή μέσα σε αυτό).
Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009
Λήξη έγκρισης: 30/04/2019
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)
Παρασκευάζεται από την:
Syngenta Crop. Protection AG.
Lichtstrasse 35
CH-4002
BASLE
SWITZERLAND
TEL: 41616974638
FAX: 41616978970
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Ανθούσας
15344
Ανθούσα Αττικής
TEL: 210 6664415
FAX: 210 6665777
e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com