Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΑΜΠΕΛΙ: ΣΤΑΦΙΔΑ

Χρήση του μυκητοκτόνου MOONLIGHT

MOONLIGHT

Mancozeb 60% / Metham potassium 3%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 21.95%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΜΠΕΛΙ: ΣΤΑΦΙΔΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Μαύρη σήψη (Guignardia bidwellii)
Περονόσπορος (Plasmopara viticola)
Ψευδοπεζίζα (Pseudopeziza tracheiphila)
250 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 100 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 28
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μυκητοκτόνο με προληπτική και αντισπορογόνο δράση για την αντιμετώπιση του περονόσπορου στο αμπέλι και την πατάτα. Μίγμα δύο δραστικών ουσίων, του Amisulbrom και του Mancozeb. Το Amisulbrom ανήκει στη χημική ομάδα των σουλφοναμιδίων και δρα σε διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής του μύκητα. Παρεμποδίζει τον αναπνευστικό μηχανισμό των μιτοχονδρίων αναστέλλοντας το σύμπλοκο ΙΙΙ στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων. Τρόπος δράσης: QiI (Quinone inside Inhibitors). Το Mancozeb ανήκει στη χημική ομάδα των διθειοδικαρβαμιδικών και είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο με ευρύ φάσμα δράσης. Δρα παρεμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.
Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
Συνθήκες εφαρμογής: Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, κάτω από τις
ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Κουτί με εσωτερική σακούλα. 100 γραμ. έως 1 κιλό. Σακούλα PE, κουτί χάρτινο.
2.Σακούλα 100 γραμ. έως 10 κιλά. PA/AL/PE.

Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Mancozeb Διθειοκαρβαμικές ουσίες (Dithiocarbamates) maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram, ziram. Οι ουσίες αυτές δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν μεμονωμένα, ορίζονται Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων για όλη την ομάδα των εν λόγω φυτοφαρμάκων5 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/01/2021
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
UPL Europe Ltd. (Warrington)
1st Floor, The Engine Rooms, Birchwood Park
WA3 6YN
Warrington
United Kingdom
TEL: +44 1925 859000
FAX: +44 1925 817 425
e-mail: maria.dalagiorgou@upl-ltd.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
Arysta Lifescience Ελλάς Α.Ε.
Ριζαρείου 16
15233
Χαλάνδρι
TEL: 210 5578777
FAX: 210 5578768
e-mail: info@arystalifescience.gr
Δαλαγιώργου Μαρία
Θεμιστοκλή Σοφούλη 72
54655
TEL: 2310 415351
e-mail: maria.dalagiorgou@uniphos.com