Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

CRUISER OSR

Χρήση του μικτού γεωργικού φαρμάκου CRUISER OSR

CRUISER OSR

Thiamethoxam 28% / Metalaxyl-m 3.23% / Fludioxonyl 0.8%

Πυκνό εναιώρημα για επένδυση σπόρων (FS) / Βοηθητικές ουσίες: 71.4%


Το σκευασμα εχει αποσυρθεί

Δείτε αν κυκλοφορούν άλλα σκευάσματα με τη δραστική ουσία Fludioxonyl ,
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευασματος: Το Cruiser OSR, είναι επενδυτικό σπόρων ελαιοκράμβης με εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο δράση κατά των αφίδων, του άλτη, μυκητολογικών ασθενειών και περονοσπόρου. Περιέχει τα δραστικά συστατικά, thiamethoxam, metalaxyl-m & fludioxonil. Το thiamethoxam είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των νεονικοτινοειδών για επένδυση σπόρων. Αντιδρά με την πρωτείνη των νικοτινικών υποδοχέων της ακετυλονοχολίνης που υπάρχουν στις νευρικές συνάψεις του κεντρικού συστήματος των εντόμων. To fludioxanil είναι ένα μυκητοκτόνο επαφής της ομάδας των φαινυλπυρρολών με περιορισμένη μετακίνηση προς το σπόρο και το φυτάριο. Το metalaxyl-m, είναι ένα διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των φαινυλαμιδίων, διαπερνά το περίβλημα του σπόρου και μεταφέρεται σε όλα τα μέρη του φυτού κατά την διάρκεια του φυτρώματος προστατεύοντας τα νεαρά φυτά. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του r-RNΑ.
Τρόπος Εφαρμογής: Η επένδυση των σπόρων ελαιοκράμβης να πραγματοποιείται με ειδικές συσκευές επένδυσης και από εξειδικευμένο προσωπικό. Η εφαρμογή της μικροεπένδυσης δεν ενδείκνυται.
-Η δόση 12κ.εκ σκευάσματος ανά στρέμμα αντιστοιχεί σε 800 γραμμάρια σπόρων ελαιοκράμβης ανά στρέμμα το μέγιστο.
Είναι υποχρεωτική η χρήση αυτοκόλητης ετικέτας στο σακί με το τελικό προϊόν (επενδεδυμένος σπόρος) όπως φαίνεται κατωτέρω.
Κείμενο για το σακί (συνημμένο στην έγκριση του προϊόντος)
Η σπορά των επενδεδυμένων σπόρων ΔΕΝ πρέπει να γίνεται από πνευματικές σπαρτικές μηχανές υποπίεσης. Αυτές οι πνευματικές σπαρτικές μηχανές υποπίεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ αν εφαρμοστεί στην σπαρτική το κατάλληλο εξάρτημα εκτροπής της σκόνης (εκτροπή προς την επιφάνεια του εδάφους ή μέσα σε αυτό).
Μέτρα ασφαλείας, οδηγίες και φράσεις R, S
Α. Γενικά
Κρατήστε τους επενδεδυμένους σπόρους μακριά από οικόσιτα και άγρια ζώα.
SP 1: Θάψτε ή απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα σπόρων. Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).
Spe1: Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο επικαλυπτικό σπόρων οποιαδήποτε καλλιέργειας που περιέχει νεονικοτινοειδή (imidacloprid, thiamethoxam, clothianidin) περισσότερο από 1 φορά το χρόνο. Όταν χρησιμοποιείται σε προγράμματα αμειψισποράς να μη χρησιμοποιήτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο επικαλυπτικό σπόρων περισσότερο από 2 φορές σε 3 έτη.
Spe8: Eπικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης:
Πριν τη σπορά: να ενημερώσετε τους μελισσοπαραγωγούς να κρατάνε σε απόσταση μεγαλύτερη των 60μέτρων τις κυψέλες τους από την καλλιέργεια.
Κατά τη σπορά: μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν οι γειτονικές καλλιέργειες είναι στο στάδιο της ανθοφορίας ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.
Υπολείμματα καλλιέργειας: για τις καλλιέργειες που κόβεται το στέλεχος του φυτού τα υπολείμματα τις καλλιέργειας θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα ή να ενσωματώνονται.
Σε προγράμματα αμειψισποράς: Να μην εναλλάσσονται με καλλιέργειες που θα μπορούσε να είναι πιο ελκυστικές στις μέλισσες.
SPe5 Για να προστατέψετε πουλιά/άγρια θηλαστικά το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.
SPe6 Για να προστατέψετε πουλιά/άγρια θηλαστικά. μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.
Β. Πριν τη σπορά
Όταν ανοίγετε σακιά με σπόρους μην γεμίζετε σκόνη από τον πάτο του σακιού των σπόρων μέσα στη μηχανή.
Μην επενδύετε ήδη επενδεδυμένους σπόρους με πρόσθετα προϊόντα.
Η μεταχείριση των σάκων με τους επενδεδυμένους σπόρους θα πρέπει να γίνεται με προσοχή (π.χ. κατά τη μεταφορά ή φόρτωση και αποθήκευση).
Γ. Κατά τη σπορά
Μη σπέρνετε τους επενδεδυμένους σπόρους με δυνατό αέρα (>5m/s). Ρίξτε τους σύμφωνα με τη συνιστώμενη αναλογία σποράς.
Όταν χρησιμοποιείτε μία πνευματική σπαρτική μηχανή, η σκόνη από τους επενδεδυμένους σπόρους θα πρέπει να κατευθύνεται προς την επιφάνεια του εδάφους ή μέσα στο έδαφος μέσω κατάλληλων εξαρτημάτων εκτροπής.
Δ. Μετά τη σπορά
Μην αφήνετε άδεια σακιά ή υπολείμματα επενδεδυμένων σπόρων στο περιβάλλον.
Διαχειριστείτε τα σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
Διασφαλίστε ότι τα υπολείμματα των επενδεδυμένων σπόρων επιστρέφονται στα αρχικά σακιά.
Μην ξαναχρησιμοποιείτε κενά σακιά σπόρων για άλλους σκοπούς.
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής του μικτού γεωργικού φαρμάκου

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009
Λήξη έγκρισης: 30/09/2013
ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ
Παρασκευάζεται από την:
Syngenta Crop. Protection AG.
Lichtstrasse 35
CH-4002
BASLE
SWITZERLAND
TEL: 41616974638
FAX: 41616978970

Επιστροφή στην αναζήτηση