Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

LAMBDASTAR 2,5 WG

Χρήση του εντομοκτόνου LAMBDASTAR 2,5 WG

LAMBDASTAR 2,5 WG

Lambda cyhalothrin 2.5%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 97.4%


Κάντε κλικ για να δείτε τις δόσεις αναλυτικά και τις οδηγίες χρήσης του σκευασματος.

Επιτρεπόμενα πεδία εφαρμογής:

Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευασματος: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, ευρέως φάσματος, δρα δι’ επαφής και διά στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για τον έλεγχο μυζητικών και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, πράγμα που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.
Γενικές Παρατηρήσεις: Χρησιμοποιήστε την μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής.
Παρατηρήσεις για την αντιμετώπιση του Rhynchophorus ferrugineus:
1. Η χρήση του σκευάσματος θα διενεργείται αποκλειστικά στα πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης 2007/365/ΕΚ της Επιτροπής, όπως ισχύει. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της εν λόγω Απόφασης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.
2. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα κατά την άνθηση των φοινικοειδών, σε διαφορετική περίπτωση κόψτε τα άνθη 2 ημέρες πριν την εφαρμογή.
3. Μην το εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην περιοχή εφαρμογής.
4. Εφαρμόστε το σκεύασμα σε ώρες κατά τις οποίες οι μέλισσες δεν βρίσκονται στο χώρο (αργά το απόγευμα).
5. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.
6. Πολύ τοξικό σε βομβίνους και σε ωφέλιμα έντομα και ακάρεα που χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια.
7. Οι ΔΑΟΚ, οι Δήμοι και οι υπεύθυνοι των συνεργείων που διενεργούν τους ψεκασμούς, υποχρεούνται να ειδοποιούν έγκαιρα τους μελισσοκόμους της περιοχής που πρόκειται να διενεργηθεί εφαρμογή του σκευάσματος σε φοινικοειδή, με κάθε πρόσφορο μέσο.
8. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να μην εισέρχονται άνθρωποι και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή.
9. Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση φερομονικών παγίδων, αυτή να γίνεται μόνο με το συντονισμό των αρμοδίων τοπικών αρχών.
10. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το προϊόν.
Διαχείριση ανθεκτικότητας
 Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
 Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
 Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
 Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το LAMBDASTAR 2,5 WG Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
 Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Κουτί με εσωτερική σακούλα 40, 100, 200, 250, 400, 500 γρ., 1, 2, 3, 4 και 5 κιλά Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), Κουτί χάρτινο.
2.Φακελάκια 40, 100, 200, 250, 400, 500 γρ., 1, 2, 3, 4 και 5 κιλά Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, (HDPE).
3.Σακούλα μέσα σε κουτί 40, 100, 200, 250, 400, 500, 800 γρ., 1, 2, (2,5), 3, 4 & 5 κιλά Σύνθετη σακούλα (ΡΕΤ εξωτ./LDPE εσωτ.) ή Σακούλα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), Κουτί χάρτινο.
4.Σακκίδιο 40, 100, 200, 250, 400, 500 γρ., 1, 2, (2,5), 3, 4 και 5 κιλά Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).
ή
Σακούλα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), Κουτί χάρτινο
5.Σακούλα σε χαρτόσακκο 1, 2, (2,5), 3, 4 και 5 κιλά Σακούλα πολυαιθυλενίου (LDPE) ή σύνθετη (ΡΕΤ εξωτ./LDPE εσωτ.) μέσα σε χάρτινες σακούλες, 5φυλλες, εσωτερικά πλαστικοποιημένες.

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 30/06/2021
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
SHARDA CROPCHEM LIMITED
2nd floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road
400056
Vile Parle (West) Mumbai
INDIA
TEL: +91 22 66782800
FAX: +91 22 6678 2828/2808
e-mail: regn@shardaintl.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά:
SHARDA ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
Παύλου Μελά 1
152 33
Χαλάνδρι

Επιστροφή στην αναζήτηση