Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

PHOSTEK pellets

Χρήση του εντομοκτόνου PHOSTEK pellets

PHOSTEK pellets

Aluminium phosphide 57%

Δισκία (GE) / Βοηθητικές ουσίες: 29.63%


Πεδία εφαρμογής / Eγκρίσεις σκευάσματος

Tο περιεχόμενο ειναι ορατό μονο σε συνδρομητές της σελίδας

Για να δείτε τις εγκρισεις του σκευάσματος σύμφωνα με το Υπουργειο αγροτικής ανάπτυξης, δραστικές ουσίες, δόσεις σκευάσματος και τρόπο εφαρμογής του PHOSTEK pellets εισέλθετε στο σύστημα
Plant Protection
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευασματος: Η φωσφίνη που εκλύεται είναι ένα πολύ τοξικό αέριο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση με υποκαπνισμό όλων των σταδίων των εντόμων, ακάρεων (στα κινούμενα στάδιά τους) και τρωκτικών των αποθηκευμένων προϊόντων.
Τρόπος Εφαρμογής: Α. Με ειδική σόντα.
Β. Τοποθέτηση των σφαιριδίων ομοιόμορφα μεταξύ των σάκων ή των συσκευασιών ή σε όλη την επιφάνεια της αποθήκης ή του χώρου.
Γ. Η τοποθέτηση των σφαιριδίων γίνεται με ειδικό δοσομετρητή κατά τη διάρκεια της πλήρωσης των σιλό.
Δ. Τα σφαιρίδια τοποθετούνται μέσα στη στοά των τρωκτικών η οποία στην συνέχεια κλείνεται με χαρτί και καλύπτεται με χώμα.
Ο υποκαπνισμός γίνεται σε καλά στεγανοποιημένους χώρους (αποθήκες σιλό, κλπ.) και υπό “ταρπολίνες” (καλά στεγανοποιημένα πλαστικά) και πάντοτε μακριά από κατοικημένους χώρους που γειτνιάζουν με άλλους χώρους παραμονής ανθρώπων ή ζώων ακόμη κι αν οι τελευταίοι διαχωρίζονται με τοίχο από μπετόν. Ο υποκαπνισμός πραγματοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη γεωπόνου ή χημικού ή χημικού μηχανικού.
Θάλαμοι απεντόμωσης: τηρείται υποχρεωτικά ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων γύρω από τους θαλάμους απεντόμωσης, στην οποία θα απαγορεύεται η πρόσβαση τόσο για τους εργαζόμενους στο απεντομωτήριο όσο και για τους πελάτες αυτών, οι οποίοι παραδίδουν ή παραλαμβάνουν προϊόντα προς απεντόμωση. Εξαιρείται το εξειδικευμένο προσωπικό λειτουργίας των θαλάμων απεντόμωσης, το οποίο:
α) Λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας.
β) Πιστοποιεί με μετρήσεις ότι η συγκέντρωση των φωσφινών στη ζώνη ασφαλείας δεν υπερβαίνει τα 0,03 ppm. Μέσα στη ζώνη ασφαλείας θα έχουν πρόσβαση μόνο άτομα με ειδική άδεια και τα οποία θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης.
γ) Η είσοδος και παραμονή άλλων ανθρώπων σε χώρους που γειτνιάζουν με το χώρο εφαρμογής, επιτρέπεται μόνο εκτός της καθορισμένης ζώνης ασφαλείας, ενώ θα πρέπει να πιστοποιείται με μετρήσεις ότι η συγκέντρωση των φωσφινών δεν υπερβαίνει τα 0,01 ppm.
δ) Ο υπεύθυνος του απεντομωτηρίου πρέπει να μεριμνά για την κατάλληλη σήμανση απαγόρευσης εισόδου στη ζώνη ασφαλείας και τον σαφή καθορισμό της (τοποθέτηση πινακίδων, κορδέλας και άλλων κατάλληλων εμποδίων). Δύναται επίσης να διευρύνει τη ζώνη ασφαλείας εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τις μετρήσεις συγκέντρωσης φωσφίνης που πραγματοποιεί.
ε) Σε περίπτωση ειδικών εγκαταστάσεων (πχ. κατασκευές με διπλά τοιχία κλπ) θα μπορεί η απόσταση των δέκα μέτρων να μην τηρείται μετά από έλεγχο και έγγραφη συναίνεση της προμηθεύτριας εταιρίας και με ευθύνη πάντοτε του γεωπόνου ή χημικού ή χημικού μηχανικού που διενεργεί την απεντόμωση και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες χρήσης και τη συγκέντρωση φωσφίνης αναλόγως όπως αναφέρονται παραπάνω.

Η τοποθέτηση των σφαιριδίων σε χώρους στους οποίους βρίσκεται μέσα και ο εκτελών την εργασία πρέπει να ολοκληρώνεται σε διάρκεια δύο ωρών από το άνοιγμα της συσκευασίας.
Ειδικά για την καταπολέμηση των τρωκτικών στους αγρούς το σκεύασμα τοποθετείται μέσα στη στοά, η οποία στη συνέχεια πωματίζεται με χαρτί και καλύπτεται με χώμα.
-Mην υπερβαίνετε τη μεγαλύτερη από τις συνιστώμενες κατά περίπτωση ενδεικτικά δόσεις γιατί υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης.
-Πάντα να υπάρχουν διαθέσιμες προσωπίδες (μάσκες) εφοδιασμένες με ειδικά φίλτρα φωσφίνης.
-Ο υποκαπνισμός, όσο μικρός και να είναι σε έκταση, δεν πρέπει να γίνεται μόνο από ένα άτομο.
-Ατομα με κατεστραμμένα ακουστικά τύμπανα δεν πρέπει να εργάζονται σε χώρους υποκαπνισμού.
-Απομακρύνετε τα παιδιά και τα ζώα κατά την εφαρμογή του φαρμάκου στο ύπαιθρο για την καταπολέμηση τρωκτικών και ακόμη για δύο ημέρες μετά την εφαρμογή.
-Αποφεύγετε την επαφή με νερό ή άλλο υγρό των σφαιριδίων.
-Σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή γίνεται αντιληπτή οσμή ασετυλίνης ή σκόρδου διακόψατε την εφαρμογή, απομακρυνθείτε από το χώρο εφαρμογής και επαναλάβατε την εργασία από την αρχή μετά 3 ημέρες και μετά από καλό αερισμό.
-Μετά το άνοιγμα των δοχείων συσκευασίας τα ειδικά σακκίδια συσκευασίας που υπάρχουν στα δοχεία και περιέχουν μίγμα ασφαλείας για δέσμευση ιχνών φωσφίνης συλλέγονται, απομακρύνονται και θάβονται σε ασφαλές μέρος, τα δε δοχεία της συσκευασίας καταστρέφονται με τρύπημα. Ομοίως μετά το πέρας του αερισμού του χώρου εφαρμογής του φαρμάκου, και όπου είναι δυνατόν τα κατάλοιπα των σφαιριδίων συλλέγονται σε ανοικτά δοχεία, απομακρύνονται και θάβονται σε ασφαλές μέρος.
"ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον".
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνδυάζεται με άλλα φάρμακα.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό για σπόρους που προορίζονται προς σπορά όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής του εντομοκτόνου

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος: i)Χίλια εξακόσια εξήντα έξι (1.666) σφαιρίδια των 0,6 γραμμαρίων έκαστο, συσκευασμένα εντός δοχείου σφραγισμένου αεροστεγώς. Είκοσι ένα (21) τέτοια δοχεία των 1.666 σφαιριδίων θα είναι συσκευασμένα εντός καταλλήλου χαρτοκυτίου έτσι ώστε κάθε χαρτοκυτίο να περιέχει 21 Χ 1.666 = 34.986 σφαιρίδια των 0,6 γραμμαρίων, δηλαδή 34.986 Χ 0,6 = 21 κιλά καθαρό βάρος περίπου.
ii)Πεντακόσια (500) σφαιρίδια των 0,6 γραμμαρίων έκαστο, συσκευασμένα εντός δοχείου σφραγισμένου αεροστεγώς. Είκοσι (20) τέτοια δοχεία των 500 σφαιριδίων θα είναι συσκευασμένα εντός καταλλήλου χαρτοκυτίου έτσι ώστε κάθε χαρτοκυτίο να περιέχει 20 Χ 500 = 10.000 σφαιρίδια των 0,6 γραμμαρίων, δηλαδή 10.000 Χ 0,6 = 6 κιλά καθαρό βάρος.
-Υλικό: Δοχεία αλουμινίου.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Παλιές δραστικές ουσίες, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη στο Παράρτημα 1 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ
Λήξη έγκρισης: 28/02/2014
Ημερομηνία απόσυρσης: 13/09/2023

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS02+GHS06+GHS09

Επιστροφή στην αναζήτηση