Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

AFFIRM 095 SG

emamectin benzoate 0.95%

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG) / Βοηθητικές ουσίες: 99%


Το σκευασμα διαθετει ειδική έγκριση κυκλοφορίας περιορισμένης και ειδικης χρησης

Επιτρεπόμενη χρήση / Eγκρίσεις σκευάσματος

Tο περιεχόμενο ειναι ορατό μονο σε συνδρομητές της σελίδας

Για να δείτε τις εγκρισεις σύμφονα με το Υπουργειο αγροτικής ανάπτυξης, δωσεις και τρόπο εφαρμογης του AFFIRM 095 SG εισέλθετε στο σύστημα
Plant Protection
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευασματος: Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση λεπιδοπτέρων εντόμων που προσβάλλουν κηπευτικά, αμπέλι, βαμβάκι, μηλιά, ροδακινιά και άλλες καλλιέργειες. Παρουσιάζει διελασματική κίνηση. Δρα κυρίως με κατάποση. Προσδένεται στους υποδοχείς του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA) και ενεργοποιεί το κανάλι ιόντων χλωρίου. Η συνεχής εισροή ιόντων χλωρίου στο μυϊκό ιστό οδηγεί στην παράλυση και τελικά το θάνατο των εντόμων.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
1.Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την πυκνότητα του πληθυσμού.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
• Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων-εχθρών και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
• Εφαρμογές, μόνο όταν είναι απαραίτητο, με βάση τα όρια οικονομικής ζημιάς (εφόσον υπάρχουν) και με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα αρθρόποδα.
• Το ΑFFIRM 0.95 SG θα πρέπει να εφαρμόζεται την κατάλληλη χρονική στιγμή, στοχεύοντας τα πλέον ευαίσθητα βιολογικά στάδια των εντόμων-εχθρών.
• Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
• Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με ΑFFIRM 0.95 SG. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Στις περιπτώσεις παρακολούθησης των πληθυσμών του εντόμου-εχθρού και όπου απαιτούνται πολλαπλές εφαρμογές ανά έτος ή καλλιεργητική περίοδο για αποτελεσματικό έλεγχο (π.χ. Lobesia botrana, Heliothis armigera), διαδοχικές γενιές των εντόμων-εχθρών συνίσταται να μην αντιμετωπίζονται με σκευάσματα της ίδιας ομάδας.
• Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.
Φυτοτοξικότητα
Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Κουτί. 50 γρ.-10 κιλά. Σακούλα από Fluorinated HDPE (high density polyethylene), εντός χαρτοκυτίου ή Σακούλα από τριστρωµατικό φιλµ εντός χαρτοκυτίου (paper/polyethylene laminate with additional barrier material (polyethylene terephthalate/met)).
2.∆οχείο. 50 γρ.-10 κιλά. Fluorinated HDPE (high density polyethylene).
3.∆οχείο ή κουτί. 250 γρ.-5 κιλά. Eξωτερικά χαρτόκουτο µε ειδικά ενισχυµένη εσωτερική σακούλα PET/PE.
4.∆οχείο. 10 κιλά. Eξωτερικά χαρτόκουτο µε ειδικά ενισχυµένη εσωτερική σακούλα PET/PE.
5.Μπουκάλι. 50 γρ.-3 κιλά. HDPE (high density polyethylene).
6.Μπιτόνι. 5 κιλά-10 κιλά. HDPE (high density polyethylene).


Τύπος έγκρισης: Προσωρινή έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009
Λήξη έγκρισης: 02/04/2015

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Παρασκευάζεται από την:
Syngenta Crop. Protection AG.
Lichtstrasse 35
CH-4002
BASLE
SWITZERLAND
TEL: 41616974638
FAX: 41616978970
Aντιπρόσωποι:
Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Ανθούσας
15349
Ανθούσα Αττικής
TEL: 210 6664415
FAX: 210 6665777
e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com