Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

DELAN 50 SC

Dithianon 50%

Συμπ. Αιώρημα (SC) / Βοηθητικές ουσίες: 55.1%


Επιτρεπόμενα πεδία εφαρμογής:

  • ΑΜΠΕΛΙ: Επιτραπέζιες Ποικιλίες
  • ΑΧΛΑΔΙΑ
  • ΚΕΡΑΣΙΑ
  • ΜΗΛΙΑ
  • ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευασματος: Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και ειδικά για το φουζικλάδιο θεραπευτική δράση.
Τρόπος Εφαρμογής: Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως μέχρι απορροής.
1. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις
στην καλλιέργεια της ροδακινιάς και της κερασιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος
στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την
αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
2. Αμπέλι: η φυλλική επιφάνεια αυξάνεται προοδευτικά μετά την έναρξη βλάστησης και μέχρι να πάρει το τελικό
της μέγεθος. Με τη μέθοδο αναγωγής στη μονάδα φυλλικής επιφάνειας (LWA), που εφαρμόζεται μόνο στα
γραμμικά συστήματα φύτευσης, συνυπολογίζονται οι διαστάσεις του αμπελώνα (ύψος βλάστησης, απόσταση
μεταξύ των γραμμών), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δόση σε σχέση με το στάδιο ανάπτυξης του
αμπελιού. Η δόση εφαρμογής ανά μονάδα φυλλικής επιφάνειας διατηρείται σταθερή, ενώ η τελική
εφαρμοζόμενη δόση ανά στρέμμα αυξάνεται ακολουθώντας το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας.
Συνεπώς, στο DELAN 50 SC, η δόση εφαρμογής ανά μονάδα φυλλικής επιφάνειας διατηρείται σταθερή
(700 κ.εκ. ανά 10.000 τ.μ. LWA), ενώ η δόση ανά στρέμμα αυξάνεται ακολουθώντας το μέγεθος της φυλλικής
επιφάνειας, μέχρι το μέγιστο των 63 κ.εκ. ανά στρέμμα, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο επιτρεπτό.
Ενδεικτικά, παρατίθεται ένας πίνακας γρήγορου υπολογισμού των τελικών εφαρμοζόμενων δόσεων, σε
σχέση με τις διαστάσεις του εκάστοτε αμπελώνα (Πίνακας 1).
Πίνακας 1: Τελικές εφαρμοζόμενες δόσεις σε κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα, μετά την εφαρμογή της μεθόδου
αναγωγής στη μονάδα φυλλικής επιφάνειας.
Ύψος βλάστησης (σε μέτρα)
Απόσταση μεταξύ των
γραμμών (σε μέτρα)
0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
2 42,00 56,00 63,00* 63,00* 63,00* 63,00* 63,00* 63,00*
2,25 37,10 49,70 61,60 63,00* 63,00* 63,00* 63,00* 63,00*
2,5 33,60 44,80 56,00 63,00* 63,00* 63,00* 63,00* 63,00*
2,75 30,80 40,60 51,10 60,90 63,00* 63,00* 63,00* 63,00*
3 28,00 37,10 46,90 56,00 63,00* 63,00* 63,00* 63,00*
(*) Όπως φαίνεται στον πίνακα, κάνοντας τους υπολογισμούς για ορισμένους συνδυασμούς ύψους βλάστησης (≥
1,6 μέτρα) και απόστασης μεταξύ των γραμμών (≤2,75 μέτρα), η τελική εφαρμοζόμενη δόση ξεπερνά τη μέγιστη
δόση ανά στρέμμα. Επειδή αυτό δεν είναι αποδεκτό, τηρείται ο περιορισμός της μέγιστης δόσης των 63 κ.εκ./στρέμμα και μόνο αυτή πρέπει να εφαρμοστεί για τόσο μεγάλες τιμές LWA.
Οι παραπάνω τιμές υπολογίζονται ως εξής:
Πρώτα υπολογίζεται το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας (LWA) με τον παρακάτω τύπο, όπου ως ύψος βλάστησης
μετριέται η απόσταση από το σταύρωμα μέχρι την κορυφή της βλάστησης.
LWA = 2 x Ύψος βλάστησης (μέτρα) x 10.000/Απόσταση μεταξύ των γραμμών (μέτρα)
Η τιμή LWA διαιρείται με τον αριθμό 100.000 για να προκύψει ο Συντελεστής Μετατροπής (ΣΜ), ως ακολούθως:
ΣΜ=LWA/100.000.
Τέλος, ο Συντελεστής Μετατροπής πολλαπλασιάζεται με τη δόση ανά 10.000 τ.μ. LWA, δηλαδή την τιμή 700, για να προκύψει η τελική εφαρμοζόμενη δόση ανά στρέμμα που θα ψεκαστεί στον συγκεκριμένο αμπελώνα. Δηλαδή:
Τελική εφαρμοζόμενη δόση ανά στρέμμα = ΣΜ x 700.
Συνδυαστικότητα
Συνδυάζεται με τα περισσότερα εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα σε μορφή βρέξιμης σκόνης. Δεν συνδυάζεται με πολτούς ορυκτελαίων και αλκαλικά σκευάσματα, όπως βορδιγάλειο πολτό. Επίσης να μην χρησιμοποιείται θερινός πολτός λίγο πριν ή αμέσως μετά την εφαρμογή του DELAN 50 SC, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν στίγματα στους καρπούς. Τέλος, μπορεί να συνδυαστεί με αρκετά υγρά σκευάσματα αλλά συστήνεται να διενεργούνται προηγουμένως, προληπτικές δοκιμές αναμιξημότητας.
Φυτοτοξικότητα
Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Φιάλες. 150 έως 750 κ.εκ. Πολυαιθυλένιο Υψηλής Πυκνότητας (HDPE), f-HDPE.
2.Δοχεία. 1 έως 50 λίτρα. Πολυαιθυλένιο Υψηλής Πυκνότητας (HDPE), f-HDPE.


Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

* Όριστική έγκριση
* Σελίδα σκευάσματος
Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/05/2025
Παρασκευάζεται από την:
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch
Huobstrasse 3
8808 Pfaffikon SZ
Freienbach
SWITZERLAND
Aντιπρόσωποι:
BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας
15125
Μαρούσι
TEL: 210 6860117
FAX: 210 6860200
e-mail: dimitris.theodosiou@basf.com