Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

FIDELITY 50 SC

Fluometuron 50%

Συμπ. Αιώρημα (SC) / Βοηθητικές ουσίες: 56.7%


Επιτρεπόμενη χρήση / Eγκρίσεις σκευάσματος

Tο περιεχόμενο ειναι ορατό μονο σε συνδρομητές της σελίδας

Για να δείτε τις εγκρισεις σύμφονα με το Υπουργειο αγροτικής ανάπτυξης, δωσεις και τρόπο εφαρμογης του FIDELITY 50 SC εισέλθετε στο σύστημα
Plant Protection

Προφυτροτικό και Μεταφυτρωτικό

Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευασματος: Προσπαρτικό, προφυτρωτικό ή μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο κατά των ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαμβάκι. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα και δρα διασυστηματικά παρεμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση.
Τρόπος Εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους προσπαρτικά με ενσωμάτωση, προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη βάση των βαμβακοφύτων, όταν αυτά έχουν ύψος 10-15 εκ., με 30-60 λίτρα νερό ανά στρέμμα.
Το ψεκαστικό να λειτουργεί υπό συνεχή ανάδευση με πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμόσφαιρες (45 psi) και με μπεκ τύπου σκούπας.
1. Η δόση είναι ανάλογη του τύπου του εδάφους και των ζιζανίων. Για ελαφριά εδάφη, μικρό πληθυσμό ζιζανίων και σε νεαρό στάδιο χρησιμοποιήστε χαμηλότερες δοσολογίες.
2. Η προσπαρτική εφαρμογή συνίσταται για ξηρά εδάφη ή όταν αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες ξηρασίας μετά την εφαρμογή.
3. Η μεταφυτρωτική εφαρμογή συνίσταται μόνο όταν δεν έχει υπάρξει καλός έλεγχος των ζιζανίων κατά την προσπαρτική ή προφυτρωτική εφαρμογή, με δοσολογία που δεν υπερβαίνει τα 200 κ.εκ./στρ. (σε κάθε περίπτωση, δε θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση της συνολικής δόσης των 400 κ.εκ./στρ. με το σκεύασμα ανά έτος.
4. Μπορεί να συνδυαστεί με σκευάσματα με δραστική ουσία pendimethalin ή S-metolachlor (βλέπε «Οδηγίες Χρήσης») για καλύτερο έλεγχο της Μουχρίτσας και άλλων αγρωστωδών ζιζανίων
Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λπ.) όπου αυτό είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα, στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να σπαρθεί μόνο βαμβάκι
Μη σπέρνετε ή μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 6μήνες από την εφαρμογή του και βαθύ όργωμα.
Οι εργάτες δεν πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό να έχει στεγνώσει.
Αποθηκεύστε το στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία >0οC προστατευμένο από απ’ ευθείας έκθεση στον ήλιο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.
Συνδυαστικότητα
Δε συνδυάζεται με θειοκαρβαμιδικά ζιζανιοκτόνα.
Μπορεί να συνδυαστεί υπό ανάδευση με τα ζιζανιοκτόνα Dual Gold 96 EC, Tender Gold, Mercantor 96 EC, Typhoon 96 EC και Pixel 96 EC (δραστική ουσία S-metolachlor) καθώς και τα Stomp 330 EC, Sromp Aqua 455 CS, Energiser EC, Energiser 455 CS, Stomp Aqua 455 CS, Prowl 330 EC, Prowl 455 CS, Abilerst 330 EC, Abilest 455 CS, Vinator 330 EC, Vinator 455 CS, Revadis
330 EC, Revadis 455 CS (δραστική ουσία Pendimethalin).
Φυτοτοξικότητα
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
Τυχόν συμπτώματα φυτοτοξικότητας που μπορεί να εμφανιστούν στα φυτά του βαμβακιού σε περίπτωση μεταφυτρωτικής εφαρμογής είναι παροδικά και δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη ή παραγωγή των φυτών.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Φιάλη 1 λίτρο. HDPE.
2.Δοχεία 5, 10 λίτρα. HDPE.


Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 31/05/2025
Παρασκευάζεται από την:
NUFARM GmbH & Co KG
St-Peter Strasse, 25
A-4021
Linz
AUSTRIA
TEL: +43 70 69182313
FAX: +43 70 6918 2004
e-mail: Eric.Gibert@at.nufarm.com
Aντιπρόσωποι:
GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ A.E.
Μεσογείων 467 & Γούναρη 40
15343
Αγ. Παρασκευή
TEL: 2106990932
FAX: 210 69 90 862
e-mail: info@gr.nufarm.com