ΜΗΛΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΜΗΛΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου κουσκούτα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 HERBY FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 KERB FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 SKADI Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)