Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

Αγροι μετα τη συγκομιδη της καλλιεργειας

Αντιμετώπιση του ζιζανίου ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ ΕΤΗΣΙΑ

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BASAMID Dazomet 96.5 Μικροκοκκώδες (MG)
2 Amega™ 360 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 ASTEROID BIO 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 ATILA Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 BRUSH 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 BUGGY Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 BUGGY BIO Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 CLEANUP 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 CLINIC Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 CREDIT Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 DELOR 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 ENVISION 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 FILITOX Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 FUEGO 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
15 GALLUP SUPER 360 Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
16 GALORE 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
17 GLEXOR Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
18 Glialka Plus Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
19 GLIALKA TF Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
20 GLYGOLD 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
21 GLYPH UP neo Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
22 GLYPHOSATE GEOPONIKI 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
23 HERBANIL CLEAN 360 Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
24 HERBOLEX 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
25 IFESTOS TF 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
26 IPIGLYCE NEW 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
27 K-15 PLUS 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
28 KARDA 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
29 KEYFORTIN GREEN Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
30 KEYSTAR GREEN Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
31 LATEK TF Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
32 LEONE BIO 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
33 LEONE BIO PLUS Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
34 LIVAS ΤA-FREE Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
35 LYPHASE 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
36 MAESTRE 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
37 MEDORAN 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
38 METEOR TF Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
39 PANDEUS Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
40 PANTOX SUPER 360 Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
41 RAZOR Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
42 REBOOT 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
43 RODEO PLUS Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
44 RODEO TF Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
45 ROUNDUP BIO 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
46 ROUNDUP FLEX Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
47 ROUNDUP GOLD 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
48 SATELITE 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
49 SCOPE 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
50 SHINPHOSATE 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
51 TAIFUN 36SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
52 TEMPER 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
53 TERMA Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
54 TOUCHDOWN PREMIUM 36SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
55 VERDYS CLEAN 360 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
56 VISTA 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
57 ROUNDUP PLUS 45 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
58 DOMINATOR MEGA 480 SL Glyphosate 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
59 ROUNDUP ULTRA Glyphosate 48 Πυκνό Διάλυμα (SL)
60 ROUNDUP® FUTURE Glyphosate 50 Πυκνό Διάλυμα (SL)
61 CLINIC 540 SL Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
62 ROUNDUP POWER MAX Glyphosate 72 Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)