ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου άγρωστη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)