ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου αλεπονουρές

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
2 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 HERBY FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 KERB FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
7 SKADI Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
8 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)