ΜΠΙΖΕΛΙΑ (ΑΡΑΚΑΣ) ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΜΠΙΖΕΛΙΑ (ΑΡΑΚΑΣ) ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Ανεμόχορτο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)