ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Αγριοβρώμη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 HECTOR MAX WG Dicamba 55
Nicosulfuron 9.2
Rimsulfuron 2.3
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 ARIGO 51 WG Mesotrione 36
Nicosulfuron 12
Rimsulfuron 3
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 BANDERA 4 OD Nicosulfuron 4 Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
4 PANTANI 4 OD Nicosulfuron 4 Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
5 PRIMERO 4 OD Nicosulfuron 4 Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
6 SHIVER 4 OD Nicosulfuron 4 Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
7 PRINCIPAL® Nicosulfuron 42.9
Rimsulfuron 10.7
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
8 ACTIVUS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 ALLIGATOR 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 INTENSE 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 ORIENT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 PENDIGAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 PENDIGAN 33 EC παράλληλης εισαγωγής Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
16 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
18 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
20 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
21 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
22 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
23 RUSH Rimsulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)