ΚΑΡΟΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΑΡΟΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Αγριοβρώμη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 EXOSET 12 EC Clethodim 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 SELECT 12 EC Clethodim 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 CITONOVA® EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 DEVIN 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 FOCUS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 Serac 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 STRATOS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 ANSWER 36 EC Diclofop-methyl 36 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 KEYLOFOP 36 EC Diclofop-methyl 36 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 ACTIVUS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 ALLIGATOR 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 INTENSE 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 ORIENT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 PENDIGAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 PENDIGAN 33 EC παράλληλης εισαγωγής Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
18 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
20 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
21 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
22 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
23 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
24 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
25 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
26 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
27 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
28 ARREST 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
29 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
30 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
31 TARGA 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)