ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΕΤΗΣΙΑ για σπόρο - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΕΤΗΣΙΑ για σπορο

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Αγριοβρώμη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 FUSILADE 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 FUSILADE 12,5 EC παράλληλης εισαγωγής Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 STENO 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)