ΛΕΜΟΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΛΕΜΟΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Αγριοβρώμη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 MINSK Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 FILWIN 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 FUSIKILL 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 FUSILADE 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 FUSILADE 12,5 EC παράλληλης εισαγωγής Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 STENO 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 YPSILON FLORIN 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Συμπ. Αιώρημα (SC)
8 PLEDGE 50 WP Flumioxazine 50 Βρέξιμη Σκόνη (WP)
9 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 AXE Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 CARTA 24 EC Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 CARTA 24 EC Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 VERIN Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 ACTIVUS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 ALLIGATOR 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 INTENSE 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 ORIENT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 PENDIGAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
19 PENDIGAN 33 EC παράλληλης εισαγωγής Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
21 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
22 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
23 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
24 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
25 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
26 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
27 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
28 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
29 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
30 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
31 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
32 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
33 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)