ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Αγριοβρώμη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 FUSILADE MAX Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 AXE Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 CARTA 24 EC Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 CARTA 24 EC Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 FENHEX Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 FENPRO Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 VERIN Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
10 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
11 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
12 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
13 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
14 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
16 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
18 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
19 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
22 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)