ΒΥΣΣΙΝΙΑ ή ΚΕΡΑΣΙΑ ΝΑΝΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΒΥΣΣΙΝΙΑ η ΚΕΡΑΣΙΑ ΝΑΝΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Αγριοβρώμη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 AXE Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 CARTA 24 EC Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 CARTA 24 EC Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 FENHEX Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 FENPRO Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 VERIN Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)