ΜΑΝΟΛΙΑ, ΜΑΓΝΟΛΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΜΑΝΟΛΙΑ, ΜΑΓΝΟΛΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Αγριοβρώμη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 ACTIVUS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 ALLIGATOR 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 INTENSE 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 ORIENT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 PENDIGAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 PENDIGAN 33 EC παράλληλης εισαγωγής Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
8 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 QUICK 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 SUPERIOR 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 WISH TOP 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)