ΜΥΡΤΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΜΥΡΤΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Αγριοβρώμη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
2 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 QUICK 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 SUPERIOR 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 WISH TOP 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)