ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου μαύρο σινάπι, καψέλλα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 HUDSON 200 EC fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 HURLER 200 fluroxypyr- meptyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 AGRITOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 AGROXONE 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 DICOHERB 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
6 HELLAXON 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
7 LIMCPA 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 RENOX 40 SL MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
9 U 46M MCPA 40 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 RACING TF Thifensulfuron-methyl 68
metsulfuron-methyl 7
Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)