ΚΑΡΟΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΑΡΟΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βρόμος

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 EXOSET 12 EC Clethodim 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 SELECT 12 EC Clethodim 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 DEVIN 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 FOCUS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 STRATOS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 ARREST 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 TARGA 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)