ΛΕΜΟΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΛΕΜΟΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βρόμος

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 KATANA Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 MINSK Flazasulfuron 25 Ετοιμόχρηστο δόλωμα με κόκκους σιτηρών (AB)
3 FILWIN 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 FUSIKILL 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 FUSILADE 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 FUSILADE 12,5 EC παράλληλης εισαγωγής Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 STENO 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 YPSILON FLORIN 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Συμπ. Αιώρημα (SC)
9 COCTEL GOLD Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 COCTEL SL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 GALAXIA MAX Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 GALAXIA SL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 GESTA Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 GLISOMPA PLUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
15 GLISOMPA SL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
16 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
19 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)