ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Βρόμος

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 COCTEL GOLD Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 GALAXIA MAX Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 GESTA Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 GLISOMPA PLUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
5 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)