ΡΥΖΙ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΡΥΖΙ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Νεραγριάδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CLINCHER Neo 200 EC Cyhalofop-butyl 20 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 AGIXA florpyrauxifen benzyl 16
Cyhalofop-butyl 1.2
Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 BEYOND PLUS Imazamox 3.33 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 BISMARK Pendimethaline 27.5
Clomazone 5.5
Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
5 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 ZILION 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)