ΒΑΜΒΑΚΙ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΒΑΜΒΑΚΙ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Νεραγριάδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CLETO Clethodim 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 EXOSET 12 EC Clethodim 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 KUKLA Clethodim 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 SELECT 12 EC Clethodim 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 SELECT NG Clethodim 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 BRIXTON Clethodim 18 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 GRASIDIM Clethodim 18 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 CITONOVA® EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 DEVIN 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 FOCUS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 LECOLTIS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 Serac 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 STRATOS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 FUSILADE MAX Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 STENO 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 PODIUM Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
18 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
20 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
21 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
22 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
23 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
24 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
25 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
26 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
27 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
28 PENDI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
29 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
30 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
31 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
32 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
33 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
34 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
35 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
36 PREFER Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
37 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
38 ZILION 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
39 QUICK 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
40 SUPERIOR 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
41 WISH TOP 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
42 ARREST 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
43 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
44 FITOFOP Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
45 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
46 PANAREX TOP Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
47 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
48 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
49 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
50 TARGA 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
51 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
52 PANAREX 4 EC quizalofop-p-tefuryl 4 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
53 RECEIPT 4 EC quizalofop-p-tefuryl 4 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
54 AGRI-GOLD 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
55 BASAR S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
56 BENON S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
57 DEFLEXO S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
58 DUAL GOLD 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
59 EFICA 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
60 ELINA 960 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
61 GRAND TOTAL S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
62 MERCANTOR 96 EC S-metolachlor 96 Ετοιμόχρηστο δόλωμα με κόκκους σιτηρών (AB)
63 PIXEL 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
64 Sacpa 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
65 SAPCA 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
66 SILUETA S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
67 TERRIFIC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
68 TYPHOON 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
69 VIRAL 96 EC S-metolachlor 96 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)