ΛΑΧΑΝΟ ή ΚΕΦΑΛΩΤΕΣ ΚΡΑΜΒΕΣ ή ΛΕΥΚΟ ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΛΑΧΑΝΟ η ΚΕΦΑΛΩΤΕΣ ΚΡΑΜΒΕΣ η ΛΕΥΚΟ ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Νεραγριάδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CITONOVA® EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 DEVIN 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 FOCUS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 LECOLTIS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 Serac 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 STRATOS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 BELOUKHA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 KALINA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 KATAMISA pelargonic acid (cas 112-05-0) 68 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 PODIUM Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
12 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
13 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
14 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
15 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
16 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 PENDI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
18 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
20 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
21 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
22 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
23 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
24 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
25 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
26 ZILION 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
27 LENTAGRAN Pyridate 45 Βρέξιμη Σκόνη (WP)
28 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
29 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
30 PANAREX TOP Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
31 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
32 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
33 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
34 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)