ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Νεραγριάδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BRIXTON Clethodim 18 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 GRASIDIM Clethodim 18 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 KATANA Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
4 FILWIN 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 FUSIKILL 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 FUSILADE MAX Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 STENO 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 YPSILON FLORIN 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Συμπ. Αιώρημα (SC)
9 VISTA 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
10 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 CARIMBO MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 COCTEL GOLD MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 GALAXIA MAX MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 GESTA MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
15 GLISOMPA PLUS MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
16 MESCAL MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
17 TALENTUS MCPA 18
Glyphosate 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
18 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
20 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
21 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
22 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
23 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
24 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
25 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
26 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
27 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
28 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
29 PENDI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
30 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
31 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
32 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
33 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
34 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
35 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
36 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
37 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
38 ZILION 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
39 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
40 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)