ΑΜΠΕΛΙ: ΣΤΑΦΙΔΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΜΠΕΛΙ: ΣΤΑΦΙΔΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Νεραγριάδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BRIXTON Clethodim 18 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 GRASIDIM Clethodim 18 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 CITONOVA® EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 DEVIN 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 FOCUS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 LECOLTIS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 Serac 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 STRATOS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 KATANA Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
10 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
11 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
12 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
13 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
14 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
15 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
16 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
17 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
18 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
19 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
20 PENDI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
21 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
22 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
23 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
24 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
25 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
26 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
27 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
28 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
29 ZILION 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)