ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Νεραγριάδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BRIXTON Clethodim 18 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 GRASIDIM Clethodim 18 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 ALEAVI pelargonic acid (cas 112-05-0) 50 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 BELOUKHA GARDEN pelargonic acid (cas 112-05-0) 50 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 KALIPE pelargonic acid (cas 112-05-0) 50 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 KATOUN GOLD pelargonic acid (cas 112-05-0) 50 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
8 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
9 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
10 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
11 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
12 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 ZILION 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 QUICK 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 SUPERIOR 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 WISH TOP 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
19 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 PANAREX TOP Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
22 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
23 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
24 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
25 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)