ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Νεραγριάδα

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BRIXTON Clethodim 18 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 GRASIDIM Clethodim 18 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 FUSILADE MAX Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)