ΗΛΙΑΝΘΟΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Μουχρίτσες

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 COLT Aclonifen 60 Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 NEOFLAN 600 WG Benfluralin 60 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 EXOSET 12 EC Clethodim 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 KUKLA Clethodim 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 SELECT 12 EC Clethodim 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 CITONOVA® EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 DEVIN 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 FOCUS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 Serac 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 STRATOS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 FUSILADE MAX Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 STENO 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 RACER 25 CS Flurochloridone 25 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
14 RACER 25 EC Flurochloridone 25 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 Credit Xtreme 540 SL Glyphosate 54 Πυκνό Διάλυμα (SL)
16 PULSAR PLUS Imazamox 2.5 Πυκνό Διάλυμα (SL)
17 DUX Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 IPPEAS Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
19 SI533 Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 SMERCH Oxyfluorfen 24 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
22 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
23 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
24 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
25 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
26 PENDINOVA Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
27 PODIUM Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
28 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
29 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
30 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
31 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
32 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
33 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
34 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
35 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
36 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
37 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
38 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
39 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
40 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
41 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
42 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
43 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
44 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
45 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
46 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
47 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
48 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
49 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
50 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
51 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
52 HERBY FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
53 KERB FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
54 SKADI Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
55 QUICK 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
56 SUPERIOR 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
57 WISH TOP 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
58 ARREST 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
59 DARIUM Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
60 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
61 FITOFOP Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
62 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
63 MONEO Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
64 PANAREX TOP Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
65 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
66 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
67 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
68 TARGA 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
69 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
70 ZAMZAR Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
71 PANAREX 4 EC quizalofop-p-tefuryl 4 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
72 RECEIPT 4 EC quizalofop-p-tefuryl 4 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
73 GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SE S-metolachlor 31.25
Terbuthylazine 18.75
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)
74 PRAXIM Μetobromuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)
75 PROMAN Μetobromuron 50 Συμπ. Αιώρημα (SC)