ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΑΜΝΟΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΑΜΝΟΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου Μουχρίτσες

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 BRIXTON Clethodim 18 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
3 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
4 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
5 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
6 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
7 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 ZILION 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 HERBY FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
12 KERB FLO 400 SC Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
13 SKADI Propyzamide 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
14 QUICK 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 SUPERIOR 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 WISH TOP 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
19 PANAREX TOP Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
22 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
23 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)