ΚΑΠΝΟΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΑΠΝΟΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου ελευσίνη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 ANSWER 36 EC Diclofop-methyl 36 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 KEYLOFOP 36 EC Diclofop-methyl 36 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
11 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
12 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 QUICK 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 SUPERIOR 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 WISH TOP 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
19 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 PANAREX TOP Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
22 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
23 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
24 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)