ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου ελευσίνη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 VISTA 36 SL Glyphosate 36 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)