ΠΕΡΓΑΜΟΝΤΟ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΠΕΡΓΑΜΟΝΤΟ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου ελευσίνη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)