ΜΥΡΤΙΛΛΑ ή ΜΥΡΤΙΛΛΟΣ ή ΒΑΚΚΙΝΙΟ ΜΥΡΤΙΛΛΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΜΥΡΤΙΛΛΑ η ΜΥΡΤΙΛΛΟΣ η ΒΑΚΚΙΝΙΟ ΜΥΡΤΙΛΛΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου ελευσίνη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 QUICK 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 SUPERIOR 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 WISH TOP 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)