ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου κριθάρια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CITONOVA® EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 DEVIN 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 FOCUS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 LECOLTIS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 Serac 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 STRATOS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 QUICK 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 SUPERIOR 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 WISH TOP 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 ARREST 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 FITOFOP Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 PANAREX TOP Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
19 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 TARGA 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
22 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
23 RIM 25 WG Rimsulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)