ΦΑΣΟΛΙΑ (ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ) - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΦΑΣΟΛΙΑ (ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ)

Αντιμετώπιση του ζιζανίου κριθάρια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CITONOVA® EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 DEVIN 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 FOCUS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 Serac 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 STRATOS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 QUICK 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 SUPERIOR 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 WISH TOP 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)