ΑΧΛΑΔΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΧΛΑΔΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου κριθάρια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 CITONOVA® EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 DEVIN 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 FOCUS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 Serac 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 STRATOS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
7 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
8 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 QUICK 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 SUPERIOR 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 WISH TOP 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)