ΦΙΣΤΙΚΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΦΙΣΤΙΚΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου κριθάρια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
2 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)