ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου κριθάρια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 Basta 15 SL Glufosinate-ammonium 15 Πυκνό Διάλυμα (SL)
2 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
3 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)