ΑΜΠΕΛΙ: Οινοποιήσιμες Ποικιλίες - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΜΠΕΛΙ: Οινοποιησιμες Ποικιλιες

Αντιμετώπιση του ζιζανίου κόκκινο ρύζι

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 DEVIN 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 FOCUS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 STRATOS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)