ΚΑΡΟΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΚΑΡΟΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου φάλαρη

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 EXOSET 12 EC Clethodim 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 SELECT 12 EC Clethodim 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
3 CITONOVA® EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 DEVIN 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 FOCUS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 Serac 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 STRATOS 10 EC Cycloxydim 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 ANSWER 36 EC Diclofop-methyl 36 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
9 KEYLOFOP 36 EC Diclofop-methyl 36 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 CATHARSIS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 HERBAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 MUMETAL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 PENCOT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 PENDALL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 PULL 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 SHARPEN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
18 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
19 PENLIN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
20 SHARPEN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
21 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
22 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
23 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
24 ARREST 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
25 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
26 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
27 PANAREX TOP Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
28 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
29 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
30 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
31 TARGA 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
32 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)