ΜΠΙΓΟΝΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - WISH TOP 12 EC - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

WISH TOP 12 EC

Quizalofop-p-ethyl 12%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 87.6%


Οδηγίες εφαρμογής για ΜΠΙΓΟΝΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος, δραστικές ουσίες και οδηγίες εφαρμογής

Tο περιεχόμενο ειναι ορατό μονο σε συνδρομητές της σελίδας

Για να δείτε την ακριβης δοσολογια, και τρόπο εφαρμογής του WISH TOP 12 EC για χρηση σε ΜΠΙΓΟΝΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ εισέλθετε στο σύστημα
Plant Protection
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και το στέλεχος των ζιζάνιων και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μεριστωμάτων στα φύλλα και στο ρίζωμα των ζιζανίων.
Μέθοδος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-40 lt νερό/στρ. Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm).
Παρατηρήσεις:

(1) Καταπολεμούμενα Ζιζάνια
(α) Ευαίσθητα ζιζάνια:
Alopecurus myosuroides - ALOMY (Αλεπονουρά),
Avena spp. - AVESS (Αγριοβρώμη)
Digitaria sanguinalis - DIGSA (Αιματόχορτο),
Phalaris spp. - PHASS (Φαλαρίδες),
Echinochloa crus–galli – ECHCG (Μουχρίτσα),
Lolium spp – LOLSS (Ήρες),
Setaria spp. – SETSS (Σετάριες),
Sorghum halepense- SORHA (Βέλιουρας),
Panicum miliaceum - PANMI (Πάνικο),
Hordeum vulgare - HORVX (Κριθάρια),
Elytrigia repens – AGRRE
Cynodon dactylon - CYNDA (Αγριάδα),
Agropyron sp - AGRSS (Αγρόπυρο),
Poa annua – POAAN (ετήσια Πόα),
Bromus sp. - BROSS (Βρόμος)
(β) Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Triticum sp. - TRZSS Σιτάρια),
Paspalum sp. - PASSS (Πάσπαλο),
Panicum repens- PANRE (πολυετή Πάνικο),
Dactylis sp. - DACSS (Δακτυλίδες),
Eleusine indica - ELEIN (Ελευσίνη).
2. Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα.
3. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά.
4. Να μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ.
Συνθήκες εφαρμογής: Παρατηρήσεις: (1) Καταπολεμούμενα Ζιζάνια (α) Ευαίσθητα ζιζάνια: Alopecurus myosuroides - ALOMY (Αλεπονουρά), Avena spp. - AVESS (Αγριοβρώμη) Digitaria sanguinalis - DIGSA (Αιματόχορτο), Phalaris spp. - PHASS (Φαλαρίδες), Echinochloa crus–galli – ECHCG (Μουχρίτσα), Lolium spp – LOLSS (Ήρες), Setaria spp. – SETSS (Σετάριες), Sorghum halepense- SORHA (Βέλιουρας), Panicum miliaceum - PANMI (Πάνικο), Hordeum vulgare - HORVX (Κριθάρια), Elytrigia repens – AGRRE Cynodon dactylon - CYNDA (Αγριάδα), Agropyron sp - AGRSS (Αγρόπυρο), Poa annua – POAAN (ετήσια Πόα), Bromus sp. - BROSS (Βρόμος) (β) Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Triticum sp. - TRZSS Σιτάρια), Paspalum sp. - PASSS (Πάσπαλο), Panicum repens- PANRE (πολυετή Πάνικο), Dactylis sp. - DACSS (Δακτυλίδες), Eleusine indica - ELEIN (Ελευσίνη). 2. Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα. 3. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά. 4. Να μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες. Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ.
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 30/11/2024
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
SHARDA CROPCHEM LIMITED (Mumbai)
2nd floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road
400056
Vile Parle (West) Mumbai
INDIA
TEL: +91 22 56782800
FAX: +91 22 5678 2828/2808
e-mail: regn@shardaintl.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Μοναστηρίου 9
54627
Θεσσαλονίκη
TEL: 2310 521045
e-mail: athinasarakini@gmail.com