ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου σπονδυλωτή σετάρια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 KATANA Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
2 MINSK Flazasulfuron 25 Βρέξιμοι Κόκκοι (WG)
3 FILWIN 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
4 FUSIKILL 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
5 FUSILADE 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
6 FUSILADE 12,5 EC παράλληλης εισαγωγής Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
7 STENO 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
8 YPSILON FLORIN 12,5 EC Fluazifop-p-butyl 12.5 Συμπ. Αιώρημα (SC)
9 PLEDGE 50 WP Flumioxazine 50 Βρέξιμη Σκόνη (WP)
10 CARIMBO Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
11 COCTEL GOLD Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
12 COCTEL SL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
13 GALAXIA MAX Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
14 GALAXIA SL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
15 GESTA Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
16 GLISOMPA PLUS Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
17 GLISOMPA SL Glyphosate 18
MCPA 18
Πυκνό Διάλυμα (SL)
18 LENNS Glyphosate 25
Diflufenican 4
Συμπ. Αιώρημα (SC)
19 ACTIVUS 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 ALLIGATOR 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 INTENSE 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
22 ORIENT 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
23 PENDIGAN 33 EC Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
24 PENDIGAN 33 EC παράλληλης εισαγωγής Pendimethaline 33 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
25 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
26 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
27 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
28 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
29 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
30 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
31 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
32 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
33 ABILEST 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
34 DURAX 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
35 ENERGIZER 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
36 PENTI MAX Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
37 PROWL 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
38 REVADIS 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
39 STABLE 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
40 STOMP AQUA 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
41 VINATOR 455 CS Pendimethaline 45.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
42 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
43 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
44 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
45 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
46 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)