ΓΛΥΣΙΝΙΑ ή ΓΛΥΤΣΙΝΑ ή ΒΙΣΤΑΡΙΑ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΓΛΥΣΙΝΙΑ η ΓΛΥΤΣΙΝΑ η ΒΙΣΤΑΡΙΑ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου σπονδυλωτή σετάρια

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 ALTEDO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
2 FAST NET Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
3 LUPO Pendimethaline 36.5 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
4 ACTIVUS 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
5 PENDIGAN 40 SC Pendimethaline 40 Συμπ. Αιώρημα (SC)
6 PENDIGAN 400 CS Pendimethaline 40 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
7 MOST MICRO 365 CS Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
8 TURBINE Pendimethaline 40.55 Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS)
9 AGIL 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
10 ARIAS Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
11 ZETROLA 10 EC Propaquizafop 10 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
12 QUICK 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
13 SUPERIOR 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
14 WISH TOP 12 EC Quizalofop-p-ethyl 12 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
15 ELEGANT 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
16 JAGUAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
17 PANAREX TOP Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
18 PHYTOSTAR 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
19 QUINN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
20 QUIZALOFOP-P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
21 ZALOSTARMAX 5 EC Quizalofop-p-ethyl 5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)