ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας $sitename

ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Αντιμετώπιση του ζιζανίου αγρόπυρο

A/A ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
1 FUSILADE MAX Fluazifop-p-butyl 12.5 Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC)
2 KYLEO Glyphosate 24
2,4-D 16
Πυκνό Διάλυμα (SL)
3 HELOSATE PLUS 450 SL Glyphosate 45 Πυκνό Διάλυμα (SL)
4 RAPIDERBA AL pelargonic acid (cas 112-05-0) 4.306 Άλλο υγρό (AL)